Potíže s odpady

S revizí kanalizace v Praze problém s odpady vyřešíte. Provedeme monitoring a závadu odhalíme. Čistíme vodním paprskem popřípadě motorovou pumpou. Zprávu o provedeném šetření Vám můžeme předat okamžitě na elektronickém nosiči. Zavolejte, abyste nemuseli řešit nenadálé havárie, většinou v nejnepříznivější dobu. Jsme vybaveni nejmodernější technikou. Čištění bytových odpadů je pro nás hračkou.

Kamerový systém

Dnešní moderní technika se již dokáže podívat do vnitřku kanalizace. Při koupi staršího domu už zřejmě nikdo neví, kudy a v jakém jsou stavu odpadové trubky. Zaměřte se proto především na tuto důležitou součást systému. Kamera zmonitoruje stav potrubí na videokazetu a tak určí přesně, kde jsou nějaké závady. Potom už je možné soustředit se na místa, která opravu sítě potřebují. Naše firma vlastní i stroje pro výkopové a zemní práce.

Marmel
</div>

<div class=